Välkommen till

Österfärnebo Sockens Brandförsäkringsbolag har funnits sedan 1863. Vi tillhandahåller försäkring till dig oavsett om du bor i lägenhet eller äger villa eller fritidshus. Du är även välkommen om du är lantbrukare, företagare eller skogsägare. Kontakta oss så berättar vi mer om Österfärnebo Sockens Brandförsäkringsbolag, 070-333 28 98, eller på mail: farnebo.forsakring@telia.com Vi har även försäljning till bra priser av pulversläckare 6 kg, enkla brandvarnare, digitala brandvarnare och fordonshållare till pulversläckare

För våra olika försäkringar gäller att:

Länsförsäkringar Gävleborg, org-nr 585001-3086, är försäkringsgivare för momenten ansvar, rättsskydd, reseskydd, överfallsskydd samt tilläggsförsäkring privatolycksfall.

Skadedjur
Vi anlitar Anticimex när
det gäller skadedjur inomhus
075-245 10 00

Österfärnebo Sockens Brandförsäkringsbolag
Tallens väg 5
810 20 ÖSTERFÄRNEBO 070-333 2898
farnebo.forsakring@telia.com