GDPR

HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER
med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679, som trädde i kraft 25 maj Vi behöver följande uppgifter Vi behöver personuppgifter för att kunna ge offerter och för den löpande försäkringsverksamheten. Vi spar personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du vill ha förslag på en försäkring samt när teckning av försäkring sker. De uppgifter vi samlar in är namn, postadress, personnummer, fastighetsbeteckning, e-postadress och telefonnummer. Så används data vi samlar in och sparar.

Vi använder personuppgifter för att:
Skicka dig offerter och försäkringsbrev. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör uppgifterna tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationen och kommunikation med dig. Vi följer gällande lag och därav följande rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in:
Endast de personer i företaget som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Lagring:
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge som vi måste ha uppgifterna kvar enligt gällande lag, t e x Bokföringslagen, 7 år.

Säkerhet:
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Du kan alltid rätta felaktiga uppgifter eller radera dem.

För mer information kan du kontakta
Österfärnebo Sockens Brandförsäkringsbolag.
E-post: farnebo.forsakring@telia.com telnr 070- 333 28 98 eller vårt dataskyddsombud Margareta Frölén tel nr 070 – 453 53 43