GDPR och Personuppgifter

Hur vi hanterar personuppgifter

Med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679, som trädde i kraft 25 maj Vi behöver följande uppgifter Vi behöver personuppgifter för att kunna ge offerter och för den löpande försäkringsverksamheten. Vi spar personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du vill ha förslag på en försäkring samt när teckning av försäkring sker. De uppgifter vi samlar in är namn, postadress, personnummer, fastighetsbeteckning, e-postadress och telefonnummer. Så används data vi samlar in och sparar.

Vi använder personuppgifter för att:

Skicka dig offerter och försäkringsbrev. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör uppgifterna tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationen och kommunikation med dig. Vi följer gällande lag och därav följande rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer i företaget som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge som vi måste ha uppgifterna kvar enligt gällande lag, t e x Bokföringslagen, 7 år.

Säkerhet

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Du kan alltid rätta felaktiga uppgifter eller radera dem.

För mer information kan du kontakta oss på kontaktinformationen nedan, eller vårt dataskyddsombud Margareta Frölén tel nr 070 – 453 53 43