Om du drabbas av skada

Anmäl skadan snarast

Så snart som möjligt ska du anmäla skadan till oss. Du kan anmäla skadan via telefon 070-333 28 98

Rån eller överfall ska polisanmälas. Skada som skett under transport eller på hotell ska anmälas till transportföretaget eller hotellet. Du måste hjälpa oss i vår skadereglering genom att ge oss möjlighet att besiktiga skadan och lämna oss de kvitton, läkarintyg e t c som vi kan behöva. Släng inte skadade föremål förrän vi har lämnat vårt godkännande till det.

Begränsa skadans omfattning

Om du drabbas av en skada ska du i första hand försöka att begränsa skadans omfattning, till exempel genom att larma brandkåren vid brand, stänga huvudkranen vid läckage, försöka låna plats i grannens frys när din egen går sönder e t c.

Blanketter för skadeanmälan

Här finns blanketter för skadeanmälan. Använd den blankett som bäst motsvarar din skada. Kom ihåg att skriva under och datera innan du skickar blanketten till oss.

Lantbruk
Villahem och Fritidshus

Obs! högerklicka spara mål som, öppna därefter i Acrobat reader. (På mobil lång-tryck på länken.)